GDZIE SPRAWOZDANIE ?
  SP5ELA pisze:  SP9JXB.
  Możesz nie wprowadzać czytelników forum w błąd? Przyjrzyj się uważnie działowi "Download" na portalu PZK.
  Sprawozdanie z 2013 jest wyjątkowo obszerne. Na sprawozdanie za 2014 rok "jeszcze nie pora".
  Sprawozdania są publikowane w ustawowym terminie na portalu MPiPS. Tam mają być i tam są. Reszta jest niewymagana.
  Publikacja sprawozdania na portalu PZK, to dodatkowy ukłon dla wszystkich "zainteresowanych". Ale to się samo nie robi.
  Obecna forma sprawozdania wymaganego w MPiPS jest całkowicie niekompatybilna ze sprawozdaniami klasycznymi i niekonwertowalna w prosty sposób do formatu publikacji na portalu PZK.

  73 Zygi SP5ELA


SP5ELA: Możesz nie wprowadzać czytelników w błąd? Sprawozdanie za 2014 istnieje i jest do pobrania, ale nie na stronie PZK. Tam nawet nie ma sprawozdania za 2013r. Strona PZK jest aktualna jak wiadomość o śmierci Stalina. Tylko mniej radosna.


  PRZEJDŹ NA FORUM