GDZIE SPRAWOZDANIE ?
  canis_lupus pisze:

   sp8ab pisze:

   W tym przypadku chodzi o art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej "Zobowiązane do prowadzenia BIP są podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów."

   PZK utrzymuje się ze składek członkowskich i Skarb Państwa czy też jednostki samorządu terytorialnego nie mają pozycji dominującej. Co innego ZHP.

   Jeżeli PZK byłoby w większości finansowane ze Skarbu Państwa to OK, ale tak nie jest.


  Interpretacja Twoja czy wykładnia prawa? Bo w sumie ciekawa, Zastanawiam się jak przebiega proces myślowy, żeby nie zauważyć, że w cytowanym artykule jest "oraz". PZK wyczerpuje pierwszą część zapisu, Drugiej nie musi.


PZK nie wyczerpuje rygorów pierwszej części tego zapisu. Przynajmniej w świetle znanych mi interpretacji. PZK nie reprezentuje "innych osób i jednostek organizacyjnych".
Zwracam też uwagę na niejednoznaczność i brak precyzji tego zapisu ustawowego. To dość kontrowersyjna teza dotycząca zobowiązania do prowadzenia BIP.

73 Zygi SP5ELA


  PRZEJDŹ NA FORUM