GDZIE SPRAWOZDANIE ?
W tym przypadku chodzi o art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej "Zobowiązane do prowadzenia BIP są podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów."

PZK utrzymuje się ze składek członkowskich i Skarb Państwa czy też jednostki samorządu terytorialnego nie mają pozycji dominującej. Co innego ZHP.

Jeżeli PZK byłoby w większości finansowane ze Skarbu Państwa to OK, ale tak nie jest.


  PRZEJDŹ NA FORUM