GDZIE SPRAWOZDANIE ?
Myślę, że PZK nie jest zobowiązany do prowadzenia BIP, a jeżeli dotacji udzielił MON to on powinien tą informację udostępnić. Jakoś do tej pory nie spotkałem się ze stowarzyszeniem, które prowadzi BIP.

Jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe to stowarzyszenie jest zobowiązane złożyć sprawozdanie do właściwego Urzędu Skarbowego w ciągi 14 dni od przyjęcia przez Walne Zebranie członków. W przypadku PZK jest to Zarząd Główny, w skład którego wchodzą stali przedstawiciele OT wybranie przez Walne Zebrania OT i to oni są w posiadaniu kopii sprawozdań i do nich należy się zwracać o udostępnienie sprawozdania. Swoją drogą to niezłożenie sprawozdania w terminie jest karane mandatem. Przerabiałem to ostatnio gdy koleżanki z lokalnego stowarzyszenia spóźniły się o 2 dni. Najniższy mandat to 10% najniższego wynagrodzenia czyli 180 PLN, jak określił to urzędnik skarbowy "za gapowe".

Publikowanie sprawozdania na stronie internetowej jest tylko dobrym obyczajem - tym bardziej że stowarzyszenie wcale nie musi prowadzić strony internetowej - i moim zdaniem powinno być publikowane niezwłocznie po przyjęciu. Ponadto uważam, że sprawozdanie w formie wymaganej przez ustawę o rachunkowości niewiele mówi i chciałbym aby członkowie "i tylko członkowie" dostawali je w wersji bardziej uszczegółowionej.


  PRZEJDŹ NA FORUM