Copernicus Project CP34 - sobota 12/09/2015 - godz 12:00 czasu lokalnego
434.485 MHz RTTY 50/500/7n2
Słychać pięknie wesoły

$$$$$SR0FLY,579,11:09:07,53.605878,16.379413,12812,10,10,2793,110,00*C23A
$$$$$SR0FLY,580,11:09:22,53.606039,16.380726,12914,8,10,2793,110,00*C137
$$$$$SR0FLY,581,11:09:36,0.000000,0.000000,12972,0,10,2786,111,20*B582
$$$$$SR0FLY,582,11:09:51,53.605780,16.383079,13096,10,10,2778,111,00*A02F


  PRZEJD NA FORUM