Łączność lokalna na KF - NVIS
Komunikacja na KF bez strefy martwej
Piotrze,
dziękuję za sprawdzenie pomysłu.
Jest tylko jedna uwaga. Zysk układu Yagi jest funkcją nie tylko liczby elementów, ale długości struktury (odległości direktor - reflektor). Maksymalny zysk dla anteny trójelementowej uzyskuje się przy długości struktury ok. 0.37lambda i w swobodnej przestrzeni wynosi ok 8.6dB. Skrócenie struktury do 0.25lamda powoduje zmniejszenie zysku do 8.0dB. Należałoby powiesić reflektor na 2.4m, direktor na 12.4 .... 17.2m, a dipol mniej więcej pośrodku pomiędzy reflektorem i direktorem. Optymalizacja długością elementów. Oczywiście nie należy oczekiwać rewelacji ale "ziarnko do ziarnka i zbierze się .....".

Eksperymenty praktyczne niewątpliwie wskazane, tylko jak w rzeczywistych warunkach propagacji jonosferycznej zmierzyć poziomy sygnałów z dokładnością do 1dB ? !!


73,
Andrzej


  PRZEJDŹ NA FORUM