Łączność lokalna na KF - NVIS
Komunikacja na KF bez strefy martwej
Kwadrat na różnych wysokościach. Porównanie z układem dipol-reflektor.


Kwadrat samWidać, że stosunkowo duży skok nastąpił pomiędzy wysokością 5m i 10m. Potem już zmiany niewielkie.

Bok kwadratu 21,6m dobrany dla rezonansu przy wysokości h=10m, częstotliwość 3,535 MHz.
Impedancja dla h=10m wynosi 92 Ohm. Dla innych wysokości:
~70 Ohm (h=5m)
~130 Ohm (h=15m)
~160 Ohm (h=20m)Porównanie kwadratu i dipola z reflektorem, obie anteny na wysokości 10m

Dipol z reflektorem ma podobny zysk jak kwadrat dla elewacji 90 stopni, wygrywa o 1 dB dla kąta elewacji 50 stopni w kierunku osi X i przegrywa nieznacznie dla 50 stopni na kierunku Y.


Teraz muszę zrobić kilkudniową pauzę. Życie realne wzywa.


  PRZEJDŹ NA FORUM