Łączność lokalna na KF - NVIS
Komunikacja na KF bez strefy martwej
Oto dzisiejsze rezultaty dla dipola na częstotliwość 3,65 MHz, skutecznego dla łączności NVIS do ponad 500 km (elewacja 50-90 stopni).


1. Wysokość zawieszeniaPotwierdzają się wnioski z modelowania dipoli dla pasma 40m. Optymalna wysokość powinna być z zakresu 0,1-0,25 λ. Do dalszych obliczeń wybieram h=10m (0,12 λ ).2. Skutek dodania reflektora

Plan sytuacyjnyNa rysunku widać 3 reflektory. Okazało się jednak, że tylko pierwszy z nich wnosi znaczącą zmianę w zysku anteny. Dlatego wykresy poniżej odnoszą się do dipola bez lub z jednym tylko reflektorem.Ch-ka pionowa wzdłuż osi XWidać, że dipol na wys. 10m z reflektorem jest o ponad 1 dB skuteczniejszy od dipola samego na wysokości 20m.Ch-ka pionowa wzdłuż osi Y

Ch-ka pozioma dla kąta elewacji 50 stopni zapewniającego skuteczny zasięg w promieniu ponad 500 km


Wymiary, impedancje (dotyczą dipola zawieszonego na wysokości 10m)

- dipol sam: długość ramion 19,72m, impedancja 59 Ohm
- reflektor o długość 41,24m, impedancja dipola z reflektorem ok. 30 Ohm
- wymiar reflektora jest już zoptymalizowany dla uzyskania max. zysku antenyUwaga dotycząca wysokości zawieszenia reflektora.

Troska o dokładność obliczeń programu skłania do tego, by druty wisiały wyżej niż 0,85m dla 7,1 MHz i 1,65m dla 3,65MHz (0,02 λ ). Nie są to wysokości bezpieczne dla pomykających pod anteną ludzi, rowerów i zwierząt. Mogą wplątać się lub poparzyć. Przyjmuję więc wysokość zawieszenia reflektorów na 2,4m. Program pokazuje, że ze wzgl. na zysk anteny, wysokość ta nie jest to krytyczna.

Sam jestem ciekawy, jaka byłaby zmiana w przypadku położenie reflektora na ziemi. Spodziewam się zmniejszenia jego skuteczności przez wzrost strat w ziemi. Można to sprawdzić eksperymentalnie ustawiając się na stabilny sygnał stacji odbieranej w NVIS i opuszczając / podnosząc reflektor. Gdyby ktoś tego dokonał, proszę o podzielenie się rezultatami.3. Co dalej, czego Panowie ode mnie oczekujecie, jakie pomysły mają szansę na wdrożenie w zycie?

Proszę o sformułowanie takich "problemów z szansą na realizację" i z przyjemnością postaram się zamodelować.


  PRZEJDŹ NA FORUM