Promocja polskich krótkofalowców
Celem są dobre materiały promocyjne, w tym wideo
Noc Naukowców 2012, film studentów z Klubu SP3PET Poznań
https://www.youtube.com/watch?v=IfVWkCtYtP4


  PRZEJDŹ NA FORUM