Użytkownicy YAESU VX 3
Wymienione punkty menu odpowiadają za inne opcje;
nr 32 - wybiera stosowane alarmy gdy włączona jest funkcja zagrożenia;
nr 34 - nastawia czas trwania drugiej funkcji przycisku F/W;
nr 41 - programuje numer dostępu do FRG w WIRES;
nr 42 - wybiera funkcję przycisku "X".

Wydaje mi się, że jest jednak wada/usterka odbiornika. Oby tylko serwis nie próbował mi udowodnić, że taka jest "uroda" tego modelu Yaesu.


  PRZEJDŹ NA FORUM