UKE-kolejna wymiana Świadectw Operatora
Andrzeju SP9ENO, ja nie miałem świadectwa operatora, ani żadnego innego dokumentu, nawet świadectwa uzdolnienia, bo leżało w aktach UKE przekazane kolejno po 1972r z PIR dla PAR, URTiP i wreszcie dla UKE. Dopiero w 2011 roku jak złożyłem wniosek o nowe pozwolenie, to mi przysłano kopię świadectwa uzdolnienia i na jej podstawie dopiero wystawiono świadectwo operatora klasy "A" uprawniające do otrzymania pozwolenia, które otrzymałem bardzo szybko po złożeniu wniosku z w/w załącznikiem.
Koledzy, którzy otrzymali nowe pozwolenia do 2005r mieli jeszcze honorowane stare świadectwa i choć twierdzisz, że na nich nie ma daty wystawienia, to raczej się mylisz, a nawet gdyby tak było, to w UKE mają wszystkie dane, również te, jakiego rodzaju i jak stare świadectwo ma ubiegający się o nowe pozwolenie, chyba jasne. pomysł


  PRZEJDŹ NA FORUM