UKE-kolejna wymiana Świadectw Operatora
[quote]HF1D: Urzędnik, delikatnie mówiąc przekroczył swoje uprawnienia.
Obowiązuje zasada (nie podam konkretnego dokumentu), że nie żąda się od strony dokumentu który jest dla urzędnika dostępny. Kopia świadectwa operatorskiego jest dla urzędnika UKE dostępna w systemie dlatego podaje się we wniosku numer.
Wniosek nie przewiduje świadectwa jako załacznika, wobec tego odmowa okazania nie może być przyczyną zawieszenia postępowania[/quote]


Jurku, to jak się ma Twoje kategoryczne stwierdzenie do zapisu § 30.2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych podpisanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji: A. Halickiego

§ 30. 1. Świadectwa i inne dokumenty uprawniające do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, na wniosek osoby zainteresowanej, złożony w terminie ważności tych świadectw lub dokumentów, podlegają wymianie na zgodne z wnioskiem, odpowiednie, określone w rozporządzeniu świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopię świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do obsługi urządzeń radiowych oraz kopię dowodu opłaty za wymianę tego świadectwa lub dokumentu

Pozdrawiam,
Zbyszek


  PRZEJDŹ NA FORUM