UKE-kolejna wymiana Świadectw Operatora
    ZiPi pisze:    Mi w czerwcu kończy się ważność pozwolenia radiowego i już miałem wysłać wniosek o wydanie nowego, a teraz dowiaduję się, że wcześniej muszę zmienić swoje świadectwo. Wydane zostało w czerwcu 2005 r. i teraz na jego podstawie nie dostanę nowego pozwolenia.

    Pozdrawiam Zbyszek


Zbyszek,
jest pewne rozwiązanie Twojego kłopotu.Otóż w procesie otrzymywania/odnawiania/ licencji
nie jest wymagane dołączenie Świadectwa tylko wpisanie na formularzu numeru tegoż Świadectwa.
Ten numer się nie zmieni nawet jak dostaniesz nowe świadectwo.
Wiec wpisujesz ten numer i to wszystko.
A jak poproszą Cię o Świadectwo, to powołasz się na Kodeks Postępowania Administracyjnego

Dz.U.Nr30 poz.168 z 14 czerwca 1960r /z późniejszymi zmianami/ , Art.220
który mówi że:

Art. 220.
§ 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadcze-
nia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:
1) znane są one organowi z urzędu;
2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:
a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,

Oczywiście to rozwiązanie jest mniej komfortowe bo urzędnik przyzwyczajony do
papierowych kwitów może się wzbudzić.
Ale prawo jest prawo.

pozdrawiam

Andrzej sp9eno


  PRZEJDŹ NA FORUM