UKE-kolejna wymiana Świadectw Operatora
Do wniosku o wymianę trzeba dołączyć potwierdzenie zapłaty 15 zł na konto UKE ,ksero poprzedniego dokumentu ,czekamy do 2 miesięcy i dokument przychodz do domu.Wniosek wysyłamy pocztą na adres UKE w Warszawie.Jestem w trakcie tej operacji,to nie boli naprawdewesoły
Grzegorz


  PRZEJDŹ NA FORUM