UKE-kolejna wymiana Świadectw Operatora
Zmiany są na podstawie nowego Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 29. 1. Świadectwa uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
.§ 30. 1. Świadectwa i inne dokumenty uprawniające do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, na wniosek osoby zainteresowanej, złożony w terminie ważności tych świadectw lub dokumentów, podlegają wymianie na zgodne z wnioskiem, odpowiednie, określone w rozporządzeniu świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopię świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do obsługi urządzeń radiowych oraz kopię dowodu opłaty za wymianę tego świadectwa lub dokumentu.
§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2015 r.3)

Nie wiem tylko dlaczego ustalono datę do wymiany na te wydane przed 2 września 2005 r.
Mnie też to złapało.
Pozdrawiam
Zbyszek


  PRZEJDŹ NA FORUM