UKE-kolejna wymiana Świadectw Operatora
Wymiana świadectw

Znalazłem zapis archiwalny strony UKE z 14 lipca ub roku

"...Wydane na podstawie wcześniejszych przepisów świadectwa klasy B i D podlegają wymianie na wniosek zainteresowanego, na świadectwa - odpowiednio - klasy A i C.
Wydane przed 1992 r. świadectwa uzdolnienia (uprawnienia operatorskie) klasy A lub B, uprawniające do uzyskania zezwoleń radioamatorskich kat 1 lub 2, podlegają wymianie na wniosek zainteresowanego, na świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, zgodne z rekomendacją CEPT T/R 61-02."

Wygląda na to, że zmienili daty ważności...
mrn


  PRZEJDŹ NA FORUM