Projekt MiniRotorNVX
(Arduino Uno)
Uwaga z punktu widzenia mechaniki - na filmie widać że jest szansa na to że antena wzdłuż boomu jest wyważona statycznie (kiedy jest poziomo) - ale nie ma szans na wyważenie układu kiedy antena zacznie nabierać elewacji, bo wtedy zacznie bardzo obciążać napęd na osi poziomej (i łożyska na osi pionowej). Lekarstwo - dać odważniki po przeciwnej stronie osi poziomej niż antena. Jak na tym szybko namazanym rysunku:


Poza tym - ja bym chciał takie coś mieć na działkę!


  PRZEJDŹ NA FORUM