Już niedługo nowy przemiennik DV
[video]
Nie widzę go na tej liœcie
http://dstar.pzk.pl/


  PRZEJD NA FORUM