Klubowicz nadaje /p /m
Klubowicz bez licencji w terenie.
    SQ8MXS pisze:

    (...) w SP zgodnie z prawem osoba bez licencji nie ma żadnego prawa nadawać (...)

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce tylko osoby posiadające właściwe uprawnienia potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu mogą prowadzić pojazdy mechaniczne – popularnie nazywamy je prawem jazdy. Jednak codziennie na ulicach spotykamy tysiące pojazdów oznaczonych eL-kami, które prowadzone są przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień, a dopiero przygotowujących się do zdania egzaminu.
W Polsce jest co najmniej jeden związek i kilkadziesiąt klubów radioamatorskich prowadzących działalność edukacyjną, organizujących kursy, szkolenia etc. dla osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej czyli przyszłych nadawców, krótkofalowców.
Jak Twoim zdaniem adepci trudnej sztuki radioamatorskiej maja nabyć właściwe umiejętności, doświadczenie, …
Zaproponujesz im symulator w postaci komputera z programem, który każdy może mieć w domu ?
Otóż to nie jest to samo, co w klubie prawdziwy TRX z kluczem czy mikrofonem, czujne oko i ucho operatora odpowiedzialnego za stację klubową; i … oddech kolegów za plecami.
Weź też pod uwagę, że radioamatorstwo, a krótkofalarstwo w szczególności to niszowe hobby; prawdziwy krótkofalowiec – gatunek wymierający.


  PRZEJDŹ NA FORUM