UR5EQF log
nie tylko HRD, MixW, Logger
Ustawienia w DM-780 s¹ takie jak pokazuje opis w UR5EQF? Localhost i numer portu


  PRZEJD NA FORUM