Towarzyszu pułkowniku, pozwólcie zameldować ! SR6W znowu nadaje !
Gratulacje, Rafał, dla Ciebie i ekipy. Brakowało "Waldusia", oj, brakowało wesoły


  PRZEJD NA FORUM