Wykaz klubów krótkofalarskich w Polsce
Wykaz klubów w SP
Witam. Na liœcie brak klubu SP2KFD ze Starogardu Gdañskiego przy ulicy Zielonej.
Spotkania w soboty od 10 do 12.


  PRZEJD NA FORUM