Łączność lokalna na KF - NVIS
Komunikacja na KF bez strefy martwej
SWL start:
Hello Huston, we have a problem. W QTH: Młock nie lubią czytać ze zrozumieniem. Co robić? Please advise. Over.
SWL end.
...


OK, Piotr tuszę iż nie jesteś fanatykiem "wszystkich gałek w prawo" i nie będziesz windował szybkości nadawania CW ze swojego kompa ponad tempo korespondenta więc Ciebie ten komentarz nie dotyczy.
Wcześniej wyraźnie zaznaczyłem, że użycie sztorca może być retorsją wobec szpanera komputerowego. Koniec.
Nauka i praca na CW jest odrębnym tematem. Poprzestanę na przytoczeniu słów mojego mentora krótkofalarstwa
Pana Michała, SP8CP, który powtarzał nam:
"Nie nadawaj szybciej niż potrafisz odbierać" - oczywiste, nieprawdaż?

OK, Kuba. Zero bit i nadawaj. "Telegrafopiśmienni" są wśród nas. Telegrafia jest najskuteczniejszą emisją również w łącznościach "E" jak "Emergency".
CUL. 73.


  PRZEJDŹ NA FORUM