Jak zbudować rotor
Wracając na chwilę do konstrukcji SP6CYN: gdybyś po przeczytaniu naszych uwag zdecydował się na przerobienie swojej konstrukcji i wstawienie łożyska stożkowego lub kulkowego wzdłużnego, to powinno być tylko jedno (najlepiej to dolne, czyli bliżej przekładni). Drugie łożysko powinno być już zwykłe kulkowe i powinno ono bez dużych oporów suwać się po maszcie. To po to, aby uniknąć naprężeń termicznych i montażowych.

EDIT: warto też zabezpieczyć maszt ruchomy przed podrywem wiatru w górę. Ta uwaga dotyczy powyższej modyfikacji z lozyskami.


  PRZEJDŹ NA FORUM