Awaria SR7V 13-02-2014
Odnotowaliœmy problem z przemiennikiem.

W przyszłym tygodniu zbadamy temat.


  PRZEJD NA FORUM