Przemienniki w CB/PMR
Bodek - uwierz mi, że nie masz racji.
To są pasma z pozoru niechronione co nie znaczy, że wolno tam robić wszystko.
Tam też obowiązuja pewne zasady opisane w przepisach.
Poczytaj
http://www.uke.gov.pl/wzory/pozwolenieradiowe-amator#
http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=4863
http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-19-sierpnia-2011-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-urzadzen-radiowych-nadawczych-lub-nadawczo-odbiorczych-ktore-moga-byc-uzywane-bez-pozwolenia/
W skrócie.
W pasmach CB i PMR możesz używać tylko i wyłącznie urządzeń fabrycznych do tego celu przeznaczonych, które posiadają deklarację zgodności z zasadniczymi wymaganiami. Każda własnoręczna przeróbka urządzenia pozbawia go takiej zgodności i może być przyczyną kłopotów z UKE.  PRZEJDŹ NA FORUM