STOWARZYSZENIE ! ! !
Propozycja
Proszę o przeanalizowanie statutu osoby zainteresowane i nadsyłanie poprawek oraz propozycji. Należy zwrócić uwagę na &9 statutu.


  PRZEJD NA FORUM