Instalacja dodatkowej anteny odbiorczej na SR7V
oraz wymiana kabli i konserwacja instalacji
Zgodnie z zaleceniami przemiennik nie może pracować bez zabezpiecenia w postaci tonu 1750 czy też CTCSS'u

aktualnie SR7V działa nie zgodnie z przepisami


4.5 Ochrona dostępu

a. Dla zapewnienia ochrony dostępu, w szczególności przez nieamatorów (nie mają prawa pracy przez przemiennik!) w Europie wprowadzono obowiązek uruchamiania przemienników tonem 1750 Hz. Generator takiego tonu znajduje się we wszystkich współczesnych urządzeniach UKF przeznaczonych dla amatorów.

b. Na terenach, na których dość często zachodzą na siebie zasięgi dwóch przemienników na tych samych kanałach, można stosować system CTCSS, który uzależnienia pracę przemiennika od trwałego nałożenia na falę nośną tonu w zakresie subakustycznym. Częstotliwości subtonów w Polsce powiązane są z siatką LOC jak w załączniku w tabeli 3. Stosowanie CTCSS nie jest obowiązkowe. Jego zastosowanie może natomiast zlikwidować szereg trudności związanych z koordynacją i przestrzeganiem przepisów pracy amatorskiej.

c. Operatorzy odpowiedzialni, w przypadku poważnego naruszania zasad pracy przemiennika przez korespondentów, lub na żądanie organu, który wydał pozwolenie, lub wojewody, muszą dokonać niezwłocznego wyłączenia przemiennika.


  PRZEJDŹ NA FORUM