Yaesu FT-950
pierwsze wrażenia z grup dyskusyjnych
Wystarczy napisać plik tekstowy typu *.bat (wsadowy) i umieścić w nim polecenie wysłania na port.
np:
echo some text > COM{n}
lub type cmdlist.txt >> COM1
(można też dodać wcześniej konfigurację portu - bo może być potrzebna inna niż default):
@ECHO OFF
SET PORT=2
MODE COM%PORT%:9600,N,8,1>NUL
echo some_text > COM

Tak przygotowany plik wsadowy np. FT950-off.bat wystarczy kliknąć i radio się wyłączy (albo zmienimy ustawienia menu) oczko (oczywiście w miejsce some_text wpisujemy komendę a konfigurację 9600,N,8,1>NUL ustawiamy tak jak potrzeba)

przykład dla FT5000 do pracy CW COM4:

cls
set COM=COM4
MODE %COM%:BAUD=19200 PARITY=N DATA=8 STOP=1 RTS=OFF XON=OFF IDSR=OFF ODSR=OFF OCTS=OFF
@echo EX0074; > %COM%
@echo EX13101800; > %COM%
@echo EX13203500; > %COM%
@echo EX13407000; > %COM%
@echo EX13510100; > %COM%
@echo EX13614000; > %COM%
@echo EX13718068; > %COM%
@echo EX13821000; > %COM%
@echo EX13924890; > %COM%
@echo EX14028000; > %COM%
@echo EX14150000; > %COM%
@echo FA03500690;MD03; > %COM%
echo Ustawiono parametry do pracy CW
REM pause
exit


  PRZEJDŹ NA FORUM