Tor mikrofalowy otwarty
To ma być układ dla studentów na zajęcia laboratoryjne, jak najprostszy i najtańszy.


  PRZEJD NA FORUM