Instalacja dodatkowej anteny odbiorczej na SR7V
oraz wymiana kabli i konserwacja instalacji
Jeżeli eksperyment nie przyniesie pozytywnego efektu należało by przy kolejnej przerwie emisyjnej sprawdzić na górze ile mocy dociera do anteny nadawczej. Jeżeli będzie to zdecydowanie poniżej mocy licencyjnej, a tak przewiduje można by zastosować dodatkowy wzmacniacz. Zainstalować by go można na dole przy przemienniku lub na górze przy antenach - zasilanie już mamy do SR7KI. Oczywiście w takim przypadku kiedy zdecydujemy sie na anteny nadawcze umiejscowione na szycie wieży wtedy należało by dostawić druga antenę nadawczą na stronę wschodnią (która już jest gotowa do instalacji).

Ostatnio wyczytała iż istniej możliwość zmniejszenia poziomu blokady szumów poprzez menu serwisowe przemiennika, być może to poprawiło by "czułość" urządzenia.


  PRZEJDŹ NA FORUM