Instalacja dodatkowej anteny odbiorczej na SR7V
oraz wymiana kabli i konserwacja instalacji
Niech się dzieje wola nieba,
Z nią się zawsze zgadzac trzeba.
Mogę przestac na twym słowie?
Ręczysz pewnie za me zdrowie?
Teraz wzywam waszmośc pana!
Każ nam przynieść roztruchana,
Niech nam zagrzmią i fanfary,
Wypijemy pierwszej pary!
Niechże będzie dziś wesele
Równie w sercach, jak i w dziele.
Zgoda! Zgoda!
Tak jest - zgoda,
A Bóg wtedy rękę poda.


  PRZEJDŹ NA FORUM