Instalacja dodatkowej anteny odbiorczej na SR7V
oraz wymiana kabli i konserwacja instalacji
ale dopiero jestem młodszy podporucznik, a BCE już starszy kapitan!!!


  PRZEJD NA FORUM