Instalacja dodatkowej anteny odbiorczej na SR7V
oraz wymiana kabli i konserwacja instalacji
Znak SP7AID znaleziono w wykazie członków PZK


  PRZEJD NA FORUM