Instalacja dodatkowej anteny odbiorczej na SR7V
oraz wymiana kabli i konserwacja instalacji
Znaku SP7VMD nie znaleziono w wykazie członków PZK


  PRZEJD NA FORUM