Instalacja dodatkowej anteny odbiorczej na SR7V
oraz wymiana kabli i konserwacja instalacji
Znaku SP7AGJ nie znaleziono w wykazie członków PZK.


  PRZEJD NA FORUM