Instalacja dodatkowej anteny odbiorczej na SR7V
oraz wymiana kabli i konserwacja instalacji
Znak SP7FBB znaleziono w wykazie członków PZK.


  PRZEJD NA FORUM