Znak nasłuchowy - jak sprawdzić, czy jeszcze jest mój?
Na zebraniu wyborczym (12.02.)naszego OT nowy Prezes obiecał rychłe usunięcie tej obstrukcji dot ponownego uruchomienia ogólnego dostępu do forum PZK.Oby na obietnicy się nie skończyło.
___________
Greg SP2LIG


  PRZEJD NA FORUM