CW PADDLE
Jednak każdy temat na forum można " położyć " nawet RADEŁKOWANIEM , bo ponoć i tak można lecz w tej fornie można tylko zdrobniale :
A – proste (linie radełkowania są równoległe od osi wałka),
B – śrubowe prawe (nachylone pod kątem 45° do osi wałka),
C – śrubowe lewe (nachylone pod kątem 135° do osi wałka),
D – śrubowo krzyżowe (wypukłe),
E – śrubowo krzyżowe (wklęsłe),
F – krzyżowe (wypukłe),
G – krzyżowe (wklęsłe
Pozdrawiam tych z większą otwartością bardzo szczęśliwy
SP3S Jerzy


  PRZEJDŹ NA FORUM