SR7KP - PRACUJE :)
Dzięki Mariusz za uœwiadomienie, teraz pytanie gdzie ja się wydzieram? poruszony


  PRZEJD NA FORUM