SR7KP - PRACUJE :)
Słuchają przemiennika, no ja na przykład słucham. Jak coś to wołaj.


  PRZEJDŹ NA FORUM