SR7KP - PRACUJE :)
Czego? Wiadomości na TVN? :-) Ok, spróbuje w dni powszednie.


  PRZEJDŹ NA FORUM