13 Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe - 1 Zjazd EME
Zaproszenie
Zgłoszenia do 15 marca. Więcej informacji na forum mikrofalowym:

http://mikrofale.iq24.pl/default.asp?grupa=160446&temat=147866

73! Maciej


  PRZEJD NA FORUM