CW PADDLE
http://www.i2rtf.com/html/keys_paddles.html

chyba wezmę pilnik i zacznę powoli strugać


  PRZEJD NA FORUM