Anteny przy linii energetycznej
Głównym źródłem zakłóceń są linie 15kV.Generują je nie domknięte wyłączniki,oraz pęknięte izolatory po uderzeniu pioruna.Łatwo je zlokalizować odbiornikiem z zakresem fal średnich mający antenę ferrytową


  PRZEJDŹ NA FORUM