Kara za PMR
w lutym kolega Jarek cytował

http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa=3535&temat=107353&nr_str=4

4. Radiotelefonów bliskiego zasięgu i małej mocy (typu PMR 446) pracujących w paśmie 446 MHz:
- analogowych noszonych typu PMR 446, przeznaczonych do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości
446,0 – 446,1 MHz w ośmiu kanałach radiowych z odstępem 12,5 kHz, gdzie najniższa częstotliwość fali nośnej
wynosi 446,00625 MHz, z zastępczą mocą promieniowaną nadajnika w odniesieniu do dipola półfalowego,
zwaną dalej „e.r.p.”, nieprzekraczającą 500 mW, wyposażonych tylko w antenę zintegrowaną, spełniających
wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 296;

więc jednak antena na stałe! czy coś się zmieniło w przepisach ?!


  PRZEJDŹ NA FORUM