Kara za PMR
    Maksio pisze:

    A dokładniej bez czytania dla lenia ;
    „Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
    Z punktu widzenia klasyfikacji przestępstw przestępstwo z art. 208 ust. 1 P.t. jest przestępstwem formalnym, tj. bezskutkowym . Do jego dokonania nie jest zatem wymagane wywołanie skutku, tak jak ma to miejsce w przypadku przestępstw materialnych, gdzie bez spowodowania skutku określonego w ustawie mamy do czynienia jedynie z usiłowaniem przestępstwa. Penalizacji podlega tutaj bowiem już samo zabronione ustawą zachowanie sprawcy, polegające na używaniu urządzenia radiowego bez wymaganego pozwolenia."


Podłączam się do pytania. To w takim razie jak stosowanie radia, które spełnia/nie spełnia wymienionych norm ma się do nadawania bez pozwolenia w sytuacji gdzie na używanie urządzeń PMR pozwoleń się nie wydaje. Obecnie nie ma chyba już certyfikacji więc sytucje można sprowadzić podobnie jak na CB do nadawania urządzeniem bez znaku (deklaracji) CE. Niech prawnicy / puryści prawa zweryfikują powyższą tezę


  PRZEJDŹ NA FORUM