Kara za PMR
A dokładniej bez czytania dla lenia ;
„Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
Z punktu widzenia klasyfikacji przestępstw przestępstwo z art. 208 ust. 1 P.t. jest przestępstwem formalnym, tj. bezskutkowym . Do jego dokonania nie jest zatem wymagane wywołanie skutku, tak jak ma to miejsce w przypadku przestępstw materialnych, gdzie bez spowodowania skutku określonego w ustawie mamy do czynienia jedynie z usiłowaniem przestępstwa. Penalizacji podlega tutaj bowiem już samo zabronione ustawą zachowanie sprawcy, polegające na używaniu urządzenia radiowego bez wymaganego pozwolenia."


  PRZEJDŹ NA FORUM