Kara za PMR
Temat trochę zbliżony do wczorajszego na tym forum: http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa=162750&temat=152273

Najnowsze Rozporządzenie jasno wyjaśnia jakie urządzenia mogą pracować w paśmie PMR.
http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20071380972&type=2
http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20071380972&type=2

§ 2. 1. Nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń:
(...)
4) typu PMR 446 muszą spełniąć normę ETSI EN 300 296; Jeśli Twoje radio spełnia ta normę to możesz używać legalnie.

A jeśli interesuje Cię "PMR cyfrowy" to czytaj dalej:
5) cyfrowych noszonych typu PMR 446, (...) spełniających wymagania określone w normie przenoszącej normę ETSI EN 300 113, normie ETSI EN 301 166 lub w równoważnych specyfikacjach technicznych.  PRZEJDŹ NA FORUM