pasma radiowe
Witajcie,

Właśnie próbuje policzyć wszystkie nasze pasma radiowe (numery nadałem tylko tym dostępnym obecnie w Polsce):
Wykaz zacząłem uzupełniać o zakresy w SP. Pamiętajcie proszę, należy tak się ustawiać, aby nie wyjść swoim sygnałem poza pasmo. Tak więc na granicznej częstotliwości zgodnie z prawem w większości przypadków nie wolno nadawać.

Ostatnia edycja wpisu w dniu: 2019-02-28.

Poniżej podano w wierszu: kolejny numer pasma w Polsce, długość fali, spotykana nazwa jako częstotliwość, zakres od do w Polsce (SP) wg. [7]


1) 2200 m - 136/137 kHz (SP: 135,7 kHz - 137,8 kHz)

Stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące częstotliwości z zakresu 135,7-137,8 kHz nie mogą przekraczać maksymalnej mocy promieniowanej równej 1 W (e.i.r.p.) i nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w stacjach w służbie radionawigacyjnej, pracujących w krajach wymienionych w ust. 5.67 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-07) wg. 7.

2) 600 m - 475 kHz (SP: 472 kHz - 479 kHz)
Maksymalna moc promieniowana przez stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące częstotliwości z zakresu 472-479 kHz nie może przekraczać 1 W (e.i.r.p.). Administracje mogą zwiększyć ten limit do wartości 5 W na tych obszarach swojego terytorium, które leżą w odległości większej niż 800 km od granic Algierii, Arabii Saudyjskiej, Azerbejdżanu, Bahrajnu, Białorusi, Chin, Komorów, Dżibuti, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji, Iranu (Islamskiej Republiki), Iraku, Jordanii, Kazachstanu, Kuwejtu, Libanu, Libii, Maroka, Mauretanii, Omanu, Uzbekistanu, Kataru, Syrii, Kirgistanu, Somalii, Sudanu, Tunezji, Ukrainy i Jemenu. Stacje w służbie amatorskiej pracujące w tym zakresie częstotliwości nie mogą powodować zakłóceń w pracy stacji w służbie radionawigacji lotniczej ani żądać od nich ochrony. (WRC-12) wg. [7].

3) 160 m - 1,8 MHz (1810 kHz - 2000 kHz)

W Niemczech, Armenii, Austrii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Chorwacji, w Danii, Estonii, Rosji, Finlandii, Gruzji, na Węgrzech, w Irlandii, Islandii, Izraelu, Kazachstanie, na Łotwie, w Liechtensteinie, na Litwie, Malcie, Mołdawii, Norwegii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Słowacji, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwajcarii, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, administracje mogą przeznaczyć do 200 kHz w zakresach 1715-1800 kHz oraz 1850-2000 kHz dla służby amatorskiej. Jednakże, administracje dokonujące przeznaczeń w tych zakresach częstotliwości dla służby amatorskiej powinny, po uprzedniej konsultacji z administracjami krajów sąsiadujących, podjąć konieczne działania dla ochrony służb stałych i ruchomych w krajach sąsiadujących przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony rodzimej służby amatorskiej. Moc średnia jakiejkolwiek stacji amatorskiej nie może przekraczać 10 W. (WRC-15) wg. [7].

W Regionie 1, w krajach całkowicie lub częściowo położonych na północ od 40° szerokości geograficznej północnej, zezwolenie na użytkowanie pasma 1810-1830 kHz przez służbę amatorską powinno być wydawane tylko po konsultacji z krajami wymienionymi w ust. 5.98 i 5.99 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, dla określenia przedsięwzięć, jakie należy podjąć w celu wyeliminowania szkodliwych zakłóceń między stacjami służby amatorskiej a stacjami innych służb pracujących zgodnie z ust. 5.98 i 5.99 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.


4) 80 m - 3,5 MHz (3,7 MHz) (SP: 3500 - 3800 kHz)
5) 60 m - 5 MHz (SP od 26.05.2017: 5351,5 - 5366,5 kHz)
Stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące zakres częstotliwości 5351,5-5366,5 kHz nie powinny przekraczać maksymalnej mocy promieniowanej (e.i.r.p.) 15 W. Jednakże w Regionie 2 w Meksyku stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące zakres częstotliwości 5351,5-5366,5 kHz nie powinny przekraczać maksymalnej mocy promieniowanej (e.i.r.p.) 20 W. W następujących krajach Regionu 2: Antigua i Barbuda, Argentyna, Bahamy, Barbados, Belize, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Republika Domin kany, Dominika, Salwador, Ekwador, Grenada, Gwatemala, Gujana, Haiti, Honduras, Jamajka, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Saint Lucia, Saint Kitts i Nevis, Saint Vincent i Grenadyny, Surinam, Trynidad i Tobago, Urugwaj, Wenezuela, jak również zamorskich terytoriach Holandii w Regionie 2, stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące zakres częstotliwości 5351,5-5366,5 kHz nie powinny przekraczać maksymalnej mocy promieniowanej (e.i.r.p.) 25 W. (WRC-15). wg. [7].

6) 40 m - 7 MHz (SP: 7000 - 7200 kHz) (AS1: 7000 - 7100 kHz)
7) 30 m - 10 MHz (SP: 10100 - 10150 kHz)
8) 20 m - 14 MHz (SP: 14000 - 14350 kHz) (AS2: 14000 - 14250 kHz)
9) 17 m - 18 MHz (SP: 18068 - 18168 kHz) (AS3: 18068 - 18168 kHz)
10) 15 m - 21 MHz (SP: 21000 - 21450 kHz) (AS4: 21000 - 21450 kHz)
11) 12 m - 24 MHz (SP: 24890 - 24990 kHz) (AS5: 24890 - 24990 kHz)
12) 10 m - 28 MHz (SP: 28000 - 29700 kHz) (AS6: 28000 - 29700 kHz)

13) 6 m - 50 MHz (SP: 50 - 52 MHz)
W zakresie częstotliwości 50-52 MHz stacje amatorskie mogą używać dowolnych emisji, z wyjątkiem F3E, z mocą nieprzekraczającą 100 W (e.i.r.p.). wg. [7].

14) 4 m - 70 MHz (SP: 70,0 - 70,3 MHz)
Zakresy częstotliwości 70,0-70,3 MHz oraz 3400-3410 MHz mogą być wykorzystywane przez służbę amatorską na zasadzie drugiej ważności, przy czym dopuszcza się pracę stacji amatorskich z mocą nieprzekraczającą 20 W (e.i.r.p.) i spełniających wymogi norm ETSI EN 301 783. wg. [7].

15) 2 m - 144MHz (SP: 144 - 146 MHz) (AS7: 144 - 146 MHz)
--- 125cm - 220 MHz (np. USA)

16) 70cm - 430 MHz (SP: 430 - 440 MHz) (AS8: 434,79 - 438,00 MHz)
--- 33cm - 902 MHz (np. USA)
17) 23cm - 1,2 GHz (SP: 1240 - 1300 MHz) (AS9U: 1240 - 1300 MHz)
18) 13cm - 2,3 GHz (SP: 2300 - 2450 MHz) (AS10: 2400 - 2450 MHz)

19) 9cm - 3,4 GHz (SP: 3400 - 3410 MHz)
Zakresy częstotliwości 70,0-70,3 MHz oraz 3400-3410 MHz mogą być wykorzystywane przez służbę amatorską na zasadzie drugiej ważności, przy czym dopuszcza się pracę stacji amatorskich z mocą nieprzekraczającą 20 W (e.i.r.p.) i spełniających wymogi norm ETSI EN 301 783. wg. [7].

20) 6cm - 5,7 GHz (SP: 5650 - 5850 MHz) (AS11D: 5830 - 5850 MHz)
21) 3cm - 10 GHz (SP: 10,00 - 10,50 GHz) (AS12: 10,45 - 10,50 GHz)
22) 12mm - 24 GHz (SP: 24,00 - 24,25 GHz) (AS13: 24,00 - 24,05 GHz)

23) 6mm - 47 GHz (SP: 47,00 - 47,20 GHz) (AS14: 47,00 - 47,20 GHz)
24) 4mm - 76 GHz (SP: 76,00 - 83,00 GHz) (AS15: 76,00 - 83,00 GHz)
25) 2,5mm - 122,5 GHz (SP: 122,25 - 123,00 GHz)
26) 2mm - 140 GHz (SP: 134 - 141 GHz) (AS16: 134 - 141 GHz)
27) 1,2mm - 241 GHz (SP: 241 - 250 GHz) (AS17: 241 - 250 GHz)

--- 0,7 mm 405 GHz i wyższe do 3THz np. w DL [6] na podstawie RR5.565 - nie mogą powodować zakłóceń w innych serwisach np. naukowych, badania Ziemi, radioastronomii etc.
--- w DL 444 – 453 GHz
--- w DL 510 – 546 GHz
--- w DL 711 – 730 GHz
--- w DL 909 – 926 GHz
--- w DL 945 – 951 GHz

Na 3 THz kończy się zakres fal radiowych.

Czy coś ominąłem? Czy gdzieś się pomyliłem? Wielkie dzięki!

[1] DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 161 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/2.5-millimeter_band
[3] http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1264:the-472-khz-and-12225-ghz-bands-available-in-poland&catid=1:latest-news&Itemid=50
[4] http://shorties.be/podcast/Sporadic%20E%20and%20other%20Propagation%20Forms%20(PA00NEWS).pdf
[5] uzupełnione i poprawione dzięki kolegom SP6IX i HF1D oraz innym wypowiedziom w tym wątku. Dziękuje!
[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Submillimeter_amateur_radio
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
[8] uzupełnione i poprawione dzięki kolegom SP4BF, HF1D i SQ5KLN oraz [7] i innym wypowiedziom w tym wątku. Dziękuje!

Dodatkowe informacje:

W zakresach częstotliwości (...) 2170-2400 MHz, (...) jednostki organizacyjne podlegające Ministrowi Obrony Narodowej mogą wykorzystywać określone częstotliwości na potrzeby służby radiolokalizacji, której urządzenia były w eksploatacji przed dniem 31 grudnia 2002 r. Stacje w służbie radiolokalizacyjnej nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji innych służb, dla których powyższe zakresy są przeznaczone, ani nie mogą żądać od nich ochrony.

Następujące zakresy: (...) 2400-2500 MHz (częstotliwość środkowa 2450 MHz), 5725-5875 MHz (częstotliwość środkowa 5800 MHz) i 24,00-24,25 GHz (częstotliwość środkowa 24,125 GHz) przeznaczone są również do zastosowań ISM. Służby radiokomunikacyjne pracujące w tych zakresach muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM. Warunki pracy urządzeń ISM operujących w tych zakresach określone są w ust. 15.13 Regulaminu Radiokomunikacyjnego wg. [7].

Administracje przygotowujące przydziały częstotliwości dla stacji innych służb, dla których są przeznaczone zakresy:
(...), 1330-1400 MHz, (...), 76-86 GHz, (...), 130-134 GHz, 136,0-148,5 GHz, (...) 241-250 GHz, (...) zobowiązane są do podjęcia wszelkich praktycznych środków dla ochrony służby radioastronomicznej przed szkodliwymi zakłóceniami. Zwłaszcza emisje ze stacji kosmicznych i stacji znajdujących się na pokładach samolotów mogą być poważnym źródłem zakłóceń dla służby radioastronomicznej (ust. 4.5 i 4.6 oraz Artykuł 29 Regulaminu Radiokomunikacyjnego). (WRC-07)
wg. [7].

Pasma AS:
AS1: 40 m (7000 - 7100 kHz)
AS2: 20 m (14000 - 14250 kHz)
AS3: 17 m (18068 - 18168 kHz)
AS4: 15 m (21000 - 21450 kHz)
AS5: 12 m (24890 - 24990 kHz)
AS6: 10 m (28000 - 29700 kHz)
AS7: 2 m (144 - 146 MHz)
AS8: 70cm (434,79 - 438,00 MHz)
AS9U: 23cm (1240 - 1300 MHz)
AS10: 13cm (2400 - 2450 MHz)
AS11D: 6cm (5830 - 5850 MHz)
AS12: 3cm (10,45 - 10,50 GHz)
AS13: 12mm (24,00 - 24,05 GHz)
AS14: 6mm (47,00 - 47,20 GHz)
AS15: 4mm (76,00 - 83,00 GHz)
AS16: 2mm (134 - 141 GHz)
AS17:1,2mm (241 - 250 GHz)

W zakresach 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (tylko w Regionach 2 i 3) i 5650-5670 MHz mogą pracować urządzenia służby amatorskiej satelitarnej pod warunkiem, że nie spowoduje to szkodliwych zakłóceń w pracy innych służb działających zgodnie z Artykułem 5 sekcji IV Regulaminu Radiokomunikacyjnego (ust. 5.43). Administracje udzielające zezwoleń na takie użytkowanie powinny zapewnić, że szkodliwe zakłócenia powodowane przez emisje stacji służby amatorskiej satelitarnej zostaną niezwłocznie wyeliminowane zgodnie z postanowieniami ust. 25.11 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Zakresy 1260-1270 MHz i 5650-5670 MHz mogą być wykorzystywane przez służbę amatorską satelitarną wyłącznie do transmisji Ziemia-kosmos. wg. [7].

Zakres 81,0-81,5 GHz jest także przeznaczony dla służb amatorskiej i amatorskiej satelitarnej na zasadzie drugiej ważności. (WRC-2000) wg. [7].


  PRZEJDŹ NA FORUM